AFAA International Group Training Instructor Certification

AFAA International Group Training Instructor Certification

Код на продукта

pr-2

Наличност

Неналично

Основната сертификация на AFAA за групови упражнения е създадена, за да подготви онези от вас, които желаят да се сертифицират като групови инструктори, и да им даде уменията, необходими за създаването на безопасни и ефективни програми за групови упражнения, предназначени за хора без специфични здравословни проблеми.

 

Този първокласен, напълно акредитиран (както изпита*, така и програмата**) и световно признат сертификационен курс е подходящ за инструктори, които преподават програми в свободна форма и / или програми с предварително зададена хореография

 

Преди включения еднодневен сертификационен преглед и практически семинар, се обхващат следните теми:

 

 • Основна анатомия, Кинезиология, Биомеханика и физиология на упражненията

 • Хранене и управление на теглото

 • Създаване на програма за групови упражнения

 • Основи на преподаването (Основни стандарти и насоки за упраженията, Мотивация, Хореография, Подсказване, и т.н.)

 • Упражнение – избор, техника, съответствие и изпълнение с или без уреди

 • Предотвратяване на наранявания, Спешно реагиране и групи от хора със специални нужди

 • Други формати (Аква фитнес, Спининг, Денс фитнес, Степ, и др.)

 • Бизнес умения и правни отговорности (Преподаване при заместване, Право и упражнения)

 

 

Сертификационният преглед и практическия семинар са направени така, че да позволят на участниците да прегледат и приложат всичко, което са научили преди да се явят на писмения и практически изпити, които са и краят на семинара. (И двата изпита са включени в регистрационната такса за семинара).

 

 

При успешно завършване на курса за Основна сертификация на AFAA за групови упражнения, участниците ще могат да:

 

 • Прилагат принципите на анатомията, физиологията на упражненията, храненето, кинезиологията, с цел създаване и провеждане на класове за групови упражнения.

 • Реагират правилно при ситуации, касаещи безопасността, като например предотвратяване на наранявания, работа с хора със специфични нужди, както и какво да правят при възникнали спешни ситуации по време на групово занимание.

 • Да очертаят и прилагат правилно препоръките на AFAA за фитнес тренировки, в съответствие с Основните стандарти и насоки за упражнения в програми от групов формат.

 • Знаят и прилагат правилно 5-те AFAA Въпроса, когато оценяват избора и техниката на дадено упражнение.

 • Интегрират елементите на инструктиране, подсказване, използване на музика, подреждане на упражнения и хореография в рамките на групово занимание от свободна форма или такова с предварително зададена хореография.

 • Повишат професионализма в своята работа, следвайки Етичния кодекс и свързаните с него правни насоки.

 

600лв.

Последни събития

Скоро!

Свържете се със нас

Адрес:

София 1113, Кв. Изток,
ул. Г. Бакалов 5. Ет. 1, Ап. 2.

Телефон:

+359 876 742436

Е-mail:

info@bfsacademy.bg